Våra tjänster


Ordinarie tjänster

S:t Görans hemtjänst utför alla hjälpinsatser i ditt ordinarie boende som beviljats enligt biståndsbeslut. T.ex. personlig omsorg, matlagning, hämtning av matlådor, inköp, städning, promenader, avlösning och ledsagning.

Läs svaren från socialstyrelsens enkät 2018 pdf

Vår egen brukarenkät 2017 pdf

Hemtjänst och hemsjukvård

S:t Görans hemtjänst ansvarar för alla omsorgsinsatser medan primärvården har det medicinska ansvaret. Kontakta din vårdcentral och husläkare alternativt distriktssköterska om det gäller mediciner, beställning av hygienartiklar, hjälpmedel, omläggningar mm.

 

Spara

Spara