Om oss


S:t Görans hemtjänst erbjuder omvårdnads- och serviceinsatser till alla över 65 år samt till yngre
funktionshindrade som fått bistånd beviljat enligt socialtjänstlagen.

Vi erbjuder individanpassad service och omsorg. Vi har välutbildade och kompetenta medarbetare
med lång erfarenhet av arbete inom omsorgsverksamheten.

Vi har demensutbildad personal.

Vi satsar på hög kontinuitet. Du som kund får en egen kontaktman som hjälper dig på dagtid under
veckans alla vardagar.
Alla kunder som bor i vårt område ska känna trygghet och bemötas med respekt.
Målet är att Du som vill ska kunna bo hemma så länge Du önskar.
Vi utför insatser dygnet runt och på alla årets dagar.