Vackra KungsholmenHemtjänst med toppbetyg i bemötande och respekt

S:t Görans hemtjänst erbjuder hemtjänstinsatser till dig som bor på Kungsholmen enligt kundval på uppdrag av Stockholms stad.

Vi ger ett personligt engagemang och hög kontinuitet med en egen kontaktman. Ledorden för vår verksamhet är trygghet, respekt och gott bemötande.

Vårt mål är att få Sveriges nöjdaste hemtjänstkunder. Enligt de senaste årens rapporter från socialstyrelsen så är vi nästan där och våra snittbetyg ligger redan över snittbetygen på Kungsholmen, i Stockholm och i Sverige.
Målen når vi genom personligt engagemang av alla i verksamheten från vårdpersonal till chef.
Vi satsar på kontinuitet med egen kontaktman, hög tillgänglighet – lätt att nå personalen och vårdutbildad personal. Vi utformar insatserna med
kunden och utifrån kundens önskemål med utgångspunkt att ingenting är omöjligt.

Efter drygt 40 år inom äldreomsorgen går jag, Lena Källqvist som startade företaget, i pension från och med den 1/3-2019. Adeocare heter företaget som tar över men vi fortsätter att heta S:t Görans hemtjänst och arbeta efter våra väl fungerande rutiner. Samordnaren och vårdpersonalen arbetar kvar som tidigare.


Kompetent personal

Vi har välutbildad och kompetent personal som utför service- och omsorgsinsatser dygnet runt på årets alla dagar.
Vi har personal med specialkompetens inom demensvård.

Bemötande och respekt
Personalen på S:t Görans hemtjänst har fått höga betyg i socialstyrelsens brukarenkät 2018.Vi ligger i topp i innerstaden!
Läs svaren från socialstyrelsens enkät 2018 pdf .

Vår egen kundenkät 2018

Säker nyckelhantering
Vi har ett elektroniskt nyckelskåp som garanterar säker förvaring och hantering av nycklar till både trygghetslarm och för dig som har svårt att öppna dörren själv. 

Läs mer under Sök Jobb

Spara

Spara

Spara